# Aksi ID Nama Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir Id Agama Nik Alamat Jalan Rt Rw Nama Dusun Kode Wilayah Nuptk Sekolah Tanggal Dibuat Tanggal Perbarui Sinkronisasi Id Pengguna
101 625094c7-1020-4438-b632-42bf1c51cf61 Syahriman Jaya L Sumbawa 19-09-1983 1 5204221909830001 - 1 3 Nijang Tengah NULL 3251761663200043 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
102 4930e5c5-3132-4bcf-9ad6-c71d6122a09a Syaifuddin Syukri L Poto 01-10-1984 1 5204090110840002 - 4 3 Poto NULL 3333762664130163 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
103 5e7aff63-0ce2-4e84-b4f4-d8add97be93b Syamsuddin L Pungka 11-04-1973 1 5204221107740001 Datu Orong 1 1 NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
104 ab8afd84-3b8a-4d04-8f44-4150863584d4 Syamsul Hidayat L Pungka 13-07-1978 1 5204221307780003 - 8 3 Temere NULL 3045756658200043 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
105 892cbbef-2dd5-4bef-aea8-11bca4224c02 Syamsuriadi L Batu Bulan 14-11-1981 1 5204101411810002 - 1 2 NULL 3446759661200063 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
106 47819d03-8d3e-4873-977d-ae3ab094cbbf Taufik Yudha Pamungkas L Temanggung 11-12-1974 1 5204081112740001 Btn Bukit Permai Blok R No. 2 1 8 NULL 4543752654200033 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
107 3c55a433-77b1-4f42-87d0-e921595c84f3 Tina Dwi Jayanti P Maronge 15-08-1991 1 5204245508910001 - 1 1 Tiu Sarungan NULL 7147769670130103 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
108 d6955ef9-0653-41e7-9ab3-e8d19a2be7bc Wahyu Juniawan Firdiansyah L Pangenyar 29-06-1988 1 5204092906880001 Jalan Unru No 6 4 3 Moyo Bawah NULL 4961766668130122 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
109 ecd01211-31a0-46b8-9578-1b33bfed14c7 Wasiatul Hidayaty P Ongko 03-09-1982 1 5204084309820002 Gang Manggis 1 No. 2 0 0 NULL 0235760662230123 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
110 17aa5a98-2409-4773-a096-92e94a5a77f0 Wawan Darmawan L Moyo 26-12-1984 1 5204092612840001 - 3 1 Btn Puri Citra Samawa NULL 1558762663120003 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
111 1db6ed73-08bb-4c1d-a73b-11084f6e405f Wiwik Hikmah P Sumbawa 12-06-1983 1 5204225206830001 - 1 3 Ganinggara NULL 4944761662300052 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
112 23bf2dd2-c3c4-4117-b8d7-c500d97f35b1 Yenni Wulandari P Desa Beru 29-04-1973 1 5204226904730001 Jalan Hercules Komplek Bukit Bandara 3 7 NULL 5761751653300032 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
113 45caf75d-f2a0-404d-b0f1-aa875e7c5adf Yoni Kiswono L Bangil Pasuruan 02-01-1979 1 5204080201790002 Jalan Hijrah No. 14 5 6 NULL 2434757658200042 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
114 006a2894-c9bd-4b99-a10f-47f1d960bd03 Yulianti P Jorok 11-12-1986 1 5204225112860002 - 3 1 Jorok NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
115 81e85570-a72c-4e46-bea6-cd9217f375c4 Yunia Ahsini P Moyo 24-06-1994 1 5204096406940002 - 4 2 Moyo Bawah NULL 8956772673130072 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
116 c351db4a-63ed-4699-bb0f-52fe47755e1f Yunita Damayanti P Sumbawa 10-06-1994 1 5204095006940001 - 5 2 Moyo Bawah NULL 5942772673130072 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
117 aeb26427-6efe-4e9f-8e6f-4e4e7e1aab8e Zakaria L Sumbawa 01-07-1964 1 5204220107640035 - 2 2 Pungka NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
118 0b26dc41-4ea6-40f9-8315-3bcce5142aae Zubaidah P Poto 13-03-1966 1 5204095303660002 - 2 3 Malili Iii NULL 2645744647300012 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
119 0eb8c28b-2b30-44bb-af31-59f736859406 Zulkurniawati P Lenangguar Sumbawa 21-09-1983 1 5204176109830001 Btn Olat Rarang 1 6 NULL 0253761662300053 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL