# Aksi ID Nama Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir Id Agama Nik Alamat Jalan Rt Rw Nama Dusun Kode Wilayah Nuptk Sekolah Tanggal Dibuat Tanggal Perbarui Sinkronisasi Id Pengguna
21 219b8c14-f62d-e211-86b8-e7f85998e27d Darmawan L Lape 01-10-1986 1 5204120110860001 - 1 1 Satowe Brang NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
22 41a3d788-b069-4427-a49a-341b9d28b5c0 Deasy Nur Endah Warsi P Yogyakarta 06-12-1979 1 5204084612790006 Jalan Sultan Kaharuddin 4 6 Brang Bara NULL 2538757659300093 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
23 97d780d1-d368-426b-8fe0-87c3e2600864 Dewi Irayani P Sumbawa Besar 21-01-1991 1 5204086101910002 Jalan Mawar Gang Sejahtera Ii No. 37 2 10 NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
24 4b2ec7c1-377f-4320-922b-59127cd7dc7b Dian Apriliany P Sumbawa Besar 08-04-1985 1 5204084804850001 Jalan Nuri 16 2 3 NULL 1740763664130192 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
25 eee2eb6b-2c6b-4784-8136-6d0ce48a1ac4 Diky Firmansyah L Sumbawa 05-04-1985 1 5204080504850001 Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 1 3 NULL 1737763666200012 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
26 ed8f9c05-6282-49fc-a32f-279b3d340c3c Dwita Hadisyahputra L Sumbawa 22-09-1985 1 5204082209850001 Gang Tambora 3 No. 20 3 9 Brang Biji NULL 3254763664120003 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
27 39a5bdab-e736-4600-b55a-4a6528dffd07 Edi Kurniawan L Sumbawa 09-05-1986 1 5204080905860003 Ppn Bukit Indah 5 6 NULL 3841764666130182 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
28 697c05f2-e632-40a7-983d-e58b7a9f2f36 Eka Dani Agustiani P Sumbawa 09-08-1984 1 5204084908840004 Jalan Cendrawasih 1 1 NULL 1141762663220003 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
29 1ef45cf5-a572-42d8-bdf7-44311f0e0530 Eny Sudiharyanti P Selong Lombok Timur 20-01-1969 1 5204086001690001 Kompleks Buin Kadewa 1 8 NULL 0452747649300072 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
30 89abc996-4c4a-465f-ae76-43e0af7837fe Erwin Wijaya L Empang 06-07-1976 1 5204180607760002 Btn Griya Idola Blok L 11 2 19 Griya Idola NULL 3038754656200073 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
31 3dca5a1f-d9b3-444e-a5aa-4c18876b15c0 Harianto L Alas 18-08-1964 1 5204081808640001 - 3 5 NULL 0150742646200043 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
32 3f47cb1a-434b-11e5-8b0f-3363b049af4e Haruddin L Maman 07-06-1992 1 5204100708920002 - 1 6 Batu Ongo NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
33 c12bc16d-ef9a-4e3b-ad82-dd39fcae4663 Hastri Edy L Sumbawa 14-10-1964 1 5208011410640001 Jalan Sultan Kaharuddin 2 6 Karang Goreng NULL 1346742644200033 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
34 410cc228-4c2b-4780-b721-6afb6ea58395 Ihsan Budiman L Kakiang 12-06-1984 1 5204081206840004 Blok Q No. 20 1 8 Bukit Permai NULL 1944762663130222 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
35 759125db-0cbb-4bf3-bc79-0fe3c1c1f025 Indra L Sumbawa 06-01-1983 1 5204080601830001 - 1 4 Uma Beringin NULL 1438761662120002 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
36 bccfa6f5-e120-44a6-ae8c-ea3d6bc2bd00 Irawan Adi Saputro L Sumbawa 31-07-1982 1 5204083107820001 Jalan Cendrawasih 1 1 NULL 3063760661120003 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
37 b697ccd2-3ebf-4535-9e3a-c1340526d48d Irmansyah L Maman 30-06-1991 1 5204010060391000 - 3 6 NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
38 730249b9-efd4-4b3e-a023-d0d0242c400c Iwan Saputra L Ai Puntuk 04-02-1996 1 5204090612960002 - 6 8 Ai Puntuk NULL NULL SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
39 0008d716-5755-4d43-90bb-74267481f053 Jafaruddin L Sebasang 02-01-1985 1 5204100201850001 - 3 1 Jorok NULL 0434763664130192 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL
40 ab9d86d8-4293-4d01-9c4e-33f59ec7c3a2 Jahra P Sumbawa 17-09-1976 1 5204085709760003 Lingkungan Perate 4 4 Perate NULL 1249754656220003 SMK Negeri 2 Sumbawa Besar 29-11-2020 08:47:09 NULL 29-11-2020 08:47:09 NULL