SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR
PENGAJAR DAN STAF


ABDUL KADIR, S.Pd

Jabatan Wakasek Kesiswaan / Guru Penjasorkes
NIP 19671231 199702 1 026
Tempat Tgl. Lahir Simu, 31 Desember 1967
Alamat

Sumbawa Besar

YUYUN MARDIANA, S.Pd

Jabatan Kepala Sekolah
NIP 19700315 199703 1 008
Tempat Tgl. Lahir Bandung, 15 Maret 1970
Alamat

Sumbawa Besar